Referenties
Referenties

KRW rietoevers

Aanleg natuurvriendelijke oevers.
KRW rietoevers
Opdrachtgever
Wetterskip Fryslân
Locatie
28 locaties door heel Friesland

KRW rietoevers
KRW rietoevers
KRW rietoevers KRW rietoevers

Werkzaamheden

  • Maaien rietkragen
  • Verwijderen bomen
  • Ontgraven natuurvriendelijke oevers
  • Grond afvoer
  • Verbeteren kade dijken

Langs vele watergangen in Friesland staan brede rietkragen. Op 28 van deze plekken hebben we in opdracht van Wetterskip Fryslân, in deze brede rietkragen, natuurvriendelijke oevers aangelegd. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterberging én biedt het mogelijkheden voor flora en fauna.

De werkzaamheden voerden we uit met behulp van GPS machinebesturing. Het graafwerk is grotendeels vanaf het land uitgevoerd. Op locaties waarbij dit niet mogelijk was, maakten we gebruik van kraanschepen en rupskranen op pontons. Voor wat betreft de afvoer van de grond ging het transport over de weg. Met uitzondering van een aantal locaties: daar voerden we de grond af met behulp van duwboten en beunbakken.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA