Nieuws
Nieuws
De laatste ontwikkelingen

Nieuws

Keurcompost

Er worden mooie vrachten naar Sexbierum gereden. De compost zal worden uitgereden over het land.  een gezonde, vruchtbare bodem is essentieel voor structureel hoge gewasopbrengst en houdt het organische-stofgehalte op peil. 
Lees verder

Koploperproject

Afgelopen maandag 20 september hebben Corrie Westra en Simona Kootstra het Koploper Certificaat in handen mogen nemen. In november 2020 zijn we, samen met verschillende organisaties uit de regio, gestart met dit project. Het Koploperproject richt zich op een duurzame versterking van de 9regionale) economie, door vooruitstrevende...
Lees verder

Maïshakselen

Wij hebben de maïsmessen weer scherp voor 2021!
Lees verder

Hekkelen (maaikorven)

We zijn weer begonnen met het schoonmaken van de watergangen! Bij hekkelen wordt de begroeiing (waterplanten) uit de sloten gehaald. Dit met het doel de watergangen vrij te houden en overtollig water goed af te voeren.  In opdracht van Wetterskip Fryslân. 
Lees verder

Update Middelsee

Er is allemaal actie op het project; Middelsee! De toekomstige wegen worden voorbelast met zand en de nieuwe watergangen worden uitgegraven. In opdracht van Jansma Drachten B.V.   
Lees verder

Aardappelrooien

De eerste aardappelen zijn gerooid! 
Lees verder

Middelsee

In Leeuwarden wordt een compleet nieuw stadsdeel 'Middelsee' gerealiseerd. In Middelsee komen in totaal 3200 woningen, maar zo ver is het nog niet. Eerst worden de Havenstad en Waterstad gebouwd van zo'n 750 woningen. Deze zullen stap voor stap ontwikkeld worden. Ook wordt er nagedacht over overige deelgebieden, zoals voorzieningen,...
Lees verder

Bouwvak

Vorige week zaterdag hebben we een personeelsuitje gehad naar Solex, scooter en sloep verhuur Op Paed, met aansluitend een lekkere BBQ bij het Strandpaviljoen De Hege Gerzen. Het vervoer werd verzorgd door Kooistra reizen Franeker. Allen bedankt voor deze prachtige dag! We wensen ieder een fijne bouwvak, ook al blijven onze deuren gewoon...
Lees verder

Terp fan de Takomst

In het buitendijkse gebied ter hoogte van Blija, zijn we gestart met het grondwerk van het bouwwerk de 'Terp fan de Takomst'.  Het zal een nieuwe buitendijkse terp worden om te onderwijzen, te onderzoeken, te historiseren, om nieuwe en oude zilte teelten uit te proberen, te concentreren, er in stilte te zijn en om de verbeelding...
Lees verder

Update GGZ Franeker

Update GGZ Franeker Gisteren zijn we bij de GGZ Friesland in Franeker gestart met het asfalteren. Vandaag is de toplaag aangebracht en het resultaat mag er zijn! Top werk Jansma Drachten B.V. en Bureau Schmidt!
Lees verder

Gewasverzorging

Mooie beelden van de gewasverzorging tussen de aardappelen! 
Lees verder

Transport

Onze chauffeur heeft alweer een mooie transportopdracht achter de rug.
Lees verder

Voorlichting

Vanmorgen hebben we bij de Obs De Steven mogen bijdragen aan een veiligheidsvoorlichting. De leerlingen hebben geleerd wat de dode hoeken zijn en hoe ze zichtbaar kunnen blijven!
Lees verder

Volvo EWR 150 E

Nummer 1 van de 4 is binnen! Met dank aan SMT Netherlands voor de levering en NUGTR voor de belettering! 
Lees verder

Straatwerk

Vorige week hebben we een mooi straatwerk klusje afgerond voor Peter Brander! 
Lees verder

Beton storten

Op het project "Nij Hiddum Houw" zijn we gestart, in samenwerking met Bekro, met het storten van beton! #JansmaWestra #teamwork 
Lees verder

Boodschappen

We zijn nog steeds actief bij de GGZ in Franeker. Omdat de wegen tijdelijk niet bereikbaar zijn, kunnen de boodschappen niet op de juiste plek worden afgeleverd. Dus dan helpen wij graag een handje! 
Lees verder

Brandstof

Een mooie week met volop actie tot in de late uren. Niet alleen de machines hebben brandstof nodig, maar onze mannen natuurlijk ook. Om dit op peil te houden worden er altijd heerlijke maaltijden door de Poort van Franeker verzorgt.  Bedankt voor de goede service! 
Lees verder

Blokhuispoort

Bij de Blokhuispoort te Leeuwarden hebben we de oude fundering gesloopt, zand aangebracht en het talud afgewerkt! 
Lees verder

Kuilen bij Mts. Kleefstra-Jansen

Er is volop actie bij Mts. Kleefstra-Jansen in Boer. Met twee hakselaars, vijf silagewagens en twee shovels wordt de klus geklaard!
Lees verderOnze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA