Referenties
Referenties

Gebiedsontwikkeling Bûtefjild

Inrichting natuurgebied.
Gebiedsontwikkeling Bûtefjild
Opdrachtgever
Provinsje Fryslân
Locatie
Ten noorden van Veenwouden

Gebiedsontwikkeling Bûtefjild
Gebiedsontwikkeling Bûtefjild
Gebiedsontwikkeling Bûtefjild Gebiedsontwikkeling Bûtefjild

Werkzaamheden

  • Cultuur technische werkzaamheden
  • Slenk ontgraven
  • Verwijderen dam
  • Aanleg kade
  • Aanleg dammen

Het gebied ten noorden van Veenwouden wordt tijdens dit project ingericht tot natuur. Een gebied ingericht voor dieren en planten, maar ook voor mensen. Wij waren voor de deelplannen Houtwiel west en Swarte broek verantwoordelijk voor het aanleggen van natuurvriendelijke oevers en voor de nodige grondwerkzaamheden. Deze deelplannen zijn begin 2017 afgerond.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA