Referenties
Referenties

Voorbelasting woonwijk Wiarda

Voor de waterrijke woonwijk Wiarda in Leeuwarden verzorgden wij in opdracht van Jansma Drachten BV diverse werkzaamheden.
Voorbelasting woonwijk Wiarda
Opdrachtgever
Jansma Drachten BV
Locatie
Leeuwarden

Voorbelasting woonwijk Wiarda
Voorbelasting woonwijk Wiarda
Voorbelasting woonwijk Wiarda Voorbelasting woonwijk Wiarda

Werkzaamheden

  • Ontgraven rioolsleuven en cunetten
  • Verwerken zand t.b.v. rioolsleuven en cunetten en voorbelasting
  • Aanleg waterpartijen
  • Ophogen bouwkavels
  • Aanbrengen duikers

De woonwijk Wiarda in Leeuwarden heeft als slogan 'wonen aan, bij en op het water' en bevat dus veel waterpartijen. Een stuk weiland aan de weg is volledig over de kop gegaan en de nieuwe waterrijke woonwijk in Leeuwarden is een feit. 

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA