Referenties
Referenties

Reconstructie Tzummerweg

In opdracht van Oosterhof Holman zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd bij de reconstructie van de Tzummerweg.
Reconstructie Tzummerweg
Opdrachtgever
Oosterhof Holman Infra Bv
Locatie
Tzummerweg, Franeker

Reconstructie Tzummerweg
Reconstructie Tzummerweg
Reconstructie Tzummerweg Reconstructie Tzummerweg

Werkzaamheden

  • Aanleg omleidingsroute / passeerplaatsen
  • Grondwerk cunetten
  • Afvoeren overtollige grond
  • Verleggen nutsvoorzieningen
  • Profileren bermen en zaaiwerkzaamheden

Verleggen nutsvoorzieningen
Naast het afvoeren van grond zijn ook een aantal nutsvoorzieningen verlegd. Onder de weg bevinden zich nog oude kleilagen, wat veel scheurvorming en een slechte wegconditie tot gevolg heeft. Bij de reconstructie worden deze kleilagen verwijderd. De weg wordt met de uitvoering van de reconstructie verbreedt naar 6,80 m. De afvoer en opslag van de vrijgekomen grond wordt door Westra verzorgd. Na bemonstering en keuring wordt een afvoer locatie bepaald.

Meer informatie


Onze vestigingen

Bent u geïnteresseerd in onze diensten of heeft u een specifieke vraag die u niet terug kunt vinden op onze website? Wij zijn bereikbaar via onze verschillende vestigingen.

Meer van WESTRA